EXTRAESCOLARS - MÚSICA

MÚSICA

La música sensibilitza a les persones, equilibra i dóna ordre. A l'escola Sant Marc de Sarrià trobem important l'educació musical i, és per això, que ja des de molt petits es dóna l'oportunitat als infants d'introduir-se en el món musical a partir d'un instrument.
La música requereix constància i disciplina per part de l'alumne i les famílies. D'aquesta manera es pot aconseguir una evolució satisfactòria al llarg del curs i de tot l'aprenentatge musical.
Tant a Primària, com a l'ESO i a Batxillerat s'imparteixen les matèries de llenguatge musical i instrument en grau elemental i mitjà.
Cada setmana els alumnes realitzen classes de llenguatge musical amb un grup d'alumnes que estan al matex nivell de coneixement teòric. Cada instrument es practica de forma individual o grupal.

Festival de Música
Dies i horari a concretar per a fer guitarra o piano.

OBJECTIUS

 • Fer ús de la música com a eina d’expressió.
 • Desenvolupar la memòria i la capacitat d'improvisació com a medis per aconseguir més llibertat d'expressió
 • Ser conscient de la importància de la disciplina, l'esforç i la constància com a bases imprescindibles de l'aprenentatge musical.
 • Adquirir un domini dels elements musicals que permeti la comprensió, valoració i interpretació correcta d'un repertori musical bàsic.
 • Interpretar la música en grup adquirint l'hàbit d'escoltar altres veus o instruments, i adaptar-se harmònicament, melòdica i rítmica al conjunt.
 • Assentar les bases que permetin formar una tècnica instrumental sòlida.
 • Gaudir del fet musical.

CONTINGUTS

PROCEDIMENTALS:
 • Experimentació, exploració i discriminació de diverses possibilitats sensorials.
 • Pràctica progressiva de la memòria.
 • Aplicació musical pràctica dels elements teòrics.

CONCEPTUALS:
 • Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per obtenir una bona base musical.
 • Aprenentatge de la lectura per a la interpretació musical.
 • Aprenentatge de les tècniques bàsiques per a interpretar instrumentalment, vocal i corporal.

ACTITUDINALS:
 • Desenvolupament d'hàbits d'estudi correctes i eficaços.
 • Respecte envers les diferents propostes de l'alumnat i el professorat, i envers el material emprat.
 • Gaudi en l’aprenentatge de la música i la interpretació individual i grupal.

Load More

Experiencia Internacional con Escuelas de México, Comisión TIC
María Cuartielles, profesora de Sant Marc, viajó a México en enero de 2019 para participar como conferenciante en el PrimeLearning Read More
Pessebre Vivent 2019, Educació Infantil
Els nens i nenes d'Educació Infantil de l'escola Sant Marc de Barcelona, ha participat en la darrera edició del Pessebre Read More
Merry Christmas by Teachers from Vocational Trainning ;)
A funny manger by teachers from Sant Marc Tech School. https://youtu.be/w_L3zt0_7t4 Escuela Sant Marc de Barcelona. Ciclo Formativo de Grado Read More
E-Sports Christmas 2019. Escola Sant Marc de Barcelona
Resumen e-sports diciembre de 2020, Escuela Sant Marc de Barcelona. Ciclo Formativo de Grado Superior de Animaciones 3D, Videojuegos, Realidad Read More
Resum Gala 2019, The Marc, Escola Sant Marc
Resum de la Gala dels Marcs de l'edició 2019. Festival de Curtmetratges d'educació secundària de l'Escola Sant Marc de Barcelona. Read More
Spot CFGS Animaciones, 3D, Videojuegos y Realidad Virtual.
Spot sobre el nuevo Ciclo Formartivo de Grado Superior en Videjouegos, Realidad Virtual, Aumentada, Animación, 3D y Gamificación.
Título Oficial Read More

Load More

Load More

CyberBullying
Pentatonix Tribute
LipDub for Christmas