Altres crèdits que treballem a l'E.S.O al llarg dels diferents cursos es basen en la creació de entorns tridimensionals. Així, els alumnes es familiaritzen amb el disseny i la programació d’espais i animacions en 3D.
 
Autodesk MAYA , BLENDER i Unreal Engine son els entorns de creació i animació en 3D que fem servir. Es molt important que l’alumne assoleixi conceptes com:
 
1-     Disseny per vectors.
2-     Malles i “Tesselació”
3-     Textures i llums
4-     Tècniques d’animació i exportació a vídeo
 
Tant el món empresarial, cinematogràfic, tecnològic, científic, industrial i el de l’oci, treballen aquestes tècniques que creiem que per la seva naturalesa multidisciplinar les fan molt interessants i doten d’una visió amb més angle pel seu futur laboral.
 

Load More

Experiencia Internacional con Escuelas de México, Comisión TIC
María Cuartielles, profesora de Sant Marc, viajó a México en enero de 2019 para participar como conferenciante en el PrimeLearning Read More
Pessebre Vivent 2019, Educació Infantil
Els nens i nenes d'Educació Infantil de l'escola Sant Marc de Barcelona, ha participat en la darrera edició del Pessebre Read More
Merry Christmas by Teachers from Vocational Trainning ;)
A funny manger by teachers from Sant Marc Tech School. https://youtu.be/w_L3zt0_7t4 Escuela Sant Marc de Barcelona. Ciclo Formativo de Grado Read More
E-Sports Christmas 2019. Escola Sant Marc de Barcelona
Resumen e-sports diciembre de 2020, Escuela Sant Marc de Barcelona. Ciclo Formativo de Grado Superior de Animaciones 3D, Videojuegos, Realidad Read More
Resum Gala 2019, The Marc, Escola Sant Marc
Resum de la Gala dels Marcs de l'edició 2019. Festival de Curtmetratges d'educació secundària de l'Escola Sant Marc de Barcelona. Read More
Spot CFGS Animaciones, 3D, Videojuegos y Realidad Virtual.
Spot sobre el nuevo Ciclo Formartivo de Grado Superior en Videjouegos, Realidad Virtual, Aumentada, Animación, 3D y Gamificación.
Título Oficial Read More

Load More

Load More

CyberBullying
Pentatonix Tribute
LipDub for Christmas