El català i el castellà, idiomes de comunicació diària en el nostre entorn, conviuen amb l’anglès a Sant Marc, idioma que des dels primers anys s’inclou en el currículum de l’alumne amb una forta intensitat, per tal que esdevingui un dels pilars importants del nostre projecte curricular. Juntament amb les tecnologies de la informació i la comunicació, entenem que l’anglès, en la societat actual, ha arribat a formar part de les nostres vides, i cada cop més pensem que és necessari que estiguin molt ben preparats en aquesta faceta.

 

ENGLISH

En aquest sentit iniciem l’aprenentatge de l’anglès des de P2 per tal que, des de ben petits, es familiaritzin amb aquest idioma.

A Infantil i a Primària l’anglès es treballa amb una metodologia d’immersió lingüística, de manera que els nens i nenes puguin passar temps utilitzant aquest idioma com a eina comunicativa.

Tenint en compte que els nostres alumnes al sortir de l’escola reben tots els inputs en català i castellà, pensem que a l’escola hem de dedicar molt de temps per a la llengua estrangera, sense que aquest temps repercuteixi en l’aprenentatge d’altres matèries.

És per aquest sentit que a Infantil disposem d’una especialista que es comunica amb tots els nens i nenes en anglès. D’aquesta manera totes les sessions, fonamentalment a nivell oral, es treballen en constant contacte directe amb dita llengua.

Durant els sis cursos de Primària (6-12 anys) la llengua anglesa té una importància cabdal. Es treballa durant set hores setmanals, aplicant i desenvolupant la mateixa metodologia immersiva. Així doncs a les quatre hores setmanals de classe d’anglès s’hi afegeixen, en tots aquests anys, dues hores d’una assignatura que anomenem Laboratori d’idiomes.

Aquesta assignatura pretén treballar la informàtica i les noves tecnologies conjuntament amb l’anglès. Les TIC doncs, aniran íntimament unides a l’aprenentatge de l’anglès dels nostres nens i nenes i els acompanyaran durant la seva estada a la Primària. Les noves tecnologies, deixant de banda la quantitat de recursos que en aquesta llengua podem utilitzar, permeten la personalització total de l’aprenentatge.

Els alumnes treballen Laboratori d’Idiomes en un aula multimèdia perfectament adaptada, amb un ordinador personal per a cadascun equipat amb audio i video, que permet una relació totalment diferent amb l’idioma que la que es pugui tenir a l’aula.

A més a més, a mida que creixen la setena hora en anglès s’adapta al procés maduratiu dels nens i nenes de cada edat. A primer cicle realitzen una hora de Psicomotricitat en Anglès, que passa a ser de Manualitats a tercer i quart i de Science a cicle superior.

El Col·legi Sant Marc de Sarrià forma part dels centres amb un Pla Experimental de Llengües estrangeres (PELE).

Aprofitant que des de ja fa força anys a l’escola portem a terme l’aprenentatge d’una matèria no lingüística en llengua anglesa (Psicomotricitat al Cicle Inicial, Expressió Artística al Cicle Mitjà i Science al Cicle Superior), l’escola s’ha integrat en el present curs escolar al PELE del departament d’Educació de la Generalitat.

Aquest projecte consisteix en la implementació i consolidació de la metodologia AICLE. Els cursos de 5è i 6è de primària realitzen una hora a la setmana de Science. Aquesta matèria curricular correspon a l’enfocament integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE). L’AICLE té una doble finalitat: l’aprenentatge de continguts sobre una matèria curricular en específic i al mateix temps, l’aprenentatge d’una llengua estrangera.

En aquest context educatiu, s’utilitza la llengua per comunicar-se i per aprendre un conjunt de continguts, en funció de les característiques pròpies de la matèria curricular. 
D’aquesta manera es construeix una pràctica educativa autèntica, situada i contextualitzada, en la qual l’alumnat troba a la llengua un ús comunicatiu i expressiu, i per tant, li és més fàcil atribuir sentit a l’aprenentatge tant dels coneixements no lingüístics, com de les habilitats i competències socials i comunicatives d’una llengua. En aquest link hi podeu trobar més informació. (link)

Després d’uns anys, hem pogut comprovar l’eficàcia de que els alumnes de l’escola es presentin a exàmens d’anglès externs pes avaluar el seu nivell. Per això a l’escola es poden realitzar els exàmens oficial de la Universitat de Cambridge per a tots aquells alumnes que ho desitgin. D’aquesta manera es pot arribar a Batxillerat amb l’obtenció del First Certificate, que, en molts estudis de grau a diferents universitats serveix, fins i tot, per a convalidar els estudis de llengua estrangera que imparteixen.

Aquests exàmens es realitzaran un dia a determinar als mesos d’abril o maig a la nostra escola amb els professors oficials. D’aquesta manera, els alumnes no s’han de desplaçar i fan les proves en el seu entorn. Ja que aquest exàmens tenen un cost d’inscripció i matrícula (molt assequible), seran voluntaris. Els nostres professors també aconsellaran als pares sobre les possibilitats dels seus fills d’assolir els objectius de cada prova. Per tal de millorar els nivell d’alguns i tenir més possibilitats de superar les proves s’organitzen classes de preparació de cada una d’elles en horari de migdia.

Els exàmens i títols d’idiomes que aquesta universitat atorga són els següents :

  1. Starters : propi per a alumnes de 3r de primària.
  2. Movers : propi per a alumnes de 5è de primària.
  3. Flyers : propi per a alumnes de 6è de primària.
  1. KET, Key English Test : propi per a 1r i 2n d’ESO.
  2. PET, Preliminary English Test : propi per a 2n, 3r i 4t d’ESO.
  3. First Certificate: propi per a alumnes de batxillerat.

FRANCÈS

En arribar l’ESO s’inclou en el currículum un segon idioma estranger, el francès, des d’un nivell elemental i com a iniciació.

En arribar a primer d’ESO les hores d’anglès setmanals, per llei, passen a ser tres. Amb la tria de possibles assignatures optatives, hem apostat per els idiomes, seguint amb la línia general de l’escola.

En aquest sentit els nois i noies que ho desitgin, amb el vist-i-plau, lògicament, dels pares, poden triar entre fer dues hores de francès setmanals, o dues hores més d’anglès per tal de reforçar-lo.

D’aquesta manera el currículum queda obert per als que prefereixin la introducció en un segon idioma estranger, o aquells que decideixin perfeccionar-ne un (l’ànglès) i poder així dominar-lo sense la possible confusió que pugui generar l’aprenentatge d’un de nou.

En aquesta elecció és clau la opinió del tutor o tutora de l’alumne que, juntament amb els especialistes de llengües de l’escola recomanaran, a cada família, el que ells considerin millor per a cada noi i per a cada noia.2.B.C) XINÈS

Load More

Feliç Setmana Santa 2020
Entre professors i personal administratiu, amb tot l'afecte, us hem preparat aquest vídeo per felicitar-vos la Setmana Santa.
Molt Bona Read More
Des de casa, un conte llegit per professors de Primària.
Adaptació del nostre professor Carles Berenguer del conte "Des de casa" amb música de Joan Dausà.
2ª Setmana de Confinament Online ;)
Recull d'experiències i classes a l'escola Sant Marc de Barcelona durant la segona setmana de confinament davant la crisi sanitària Read More
1ª Setmana de Confinament Online ;)
Recull d'experiències i classes a l'escola Sant Marc de Barcelona durant la primera setmana de confinament davant la crisi sanitària Read More
Experiencia Internacional con Escuelas de México, Comisión TIC
María Cuartielles, profesora de Sant Marc, viajó a México en enero de 2019 para participar como conferenciante en el PrimeLearning Read More
Pessebre Vivent 2019, Educació Infantil
Els nens i nenes d'Educació Infantil de l'escola Sant Marc de Barcelona, ha participat en la darrera edició del Pessebre Read More

Load More

Load More

CyberBullying
Pentatonix Tribute
LipDub for Christmas