Tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny en Gràfica Interactiva

Tècnic/a Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

CODI: CFAS CGD0

CONTINGUTS DEL CFGS
 • Fonaments de la Representació i l'Expressió Visual (99 hores)
 • Fotografia (99 hores)
 • Història de la Imatge Audiovisual i Multimèdia (99 hores)
 • Interfícies Gràfiques d'Usuari (165 hores)
 • Llenguatge de Programació (132 hores)
 • Llenguatge i Tecnologia Audiovisual (198 hores)
 • Mitjans Informàtics (99 hores) 
 • Projectes de Gràfica Interactiva (400 hores)
 • Projecte Integrat (99 hores)
 • Recursos Gràfics i Tipogràfics (99 hores)
 • Teoria de la Imatge (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Crèdits de lliure disposició / Hores de lliure elecció (99 hores)
 • Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers (280 hores)
 • Més informació del currículum a l'annex I, 4.3.2

MÀSTER ADDICIONAL: MÀRKETING DIGITAL
SEO, Adwords, AdSense, Community Management, Fidelització i altres Social Media skills són el centre d'aquest màster que garanteix una perspectiva més amplia de la publicitat i el màrketing digital en general.
 
Duració aproximada de 139h.
 
Cursar-ho és Gratuït per alumnes de Cicles.
EMPRESES   Ens prenem molt seriosament la nostra tasca de selecció d'empreses. Cada any busquem els millors contactes amb aquelles del sector perquè els nostres alumn@s tinguin les millors experiències pràctiques i laborals.
  Totes les pràctiques són a Barcelona i rodalies. Les empreses s'actualitzen cada curs.
CONSULTEU NOVETATS
FLEXIBILITAT ONLINE
  Oferim l'oportunitat de cursar i adaptar l'horari no presencial per a estudiants que ho necessitin. Gràcies al fet que tots els continguts tenen representació Online, podem oferir un servei de formació no presencial i adscrita a les condicions del departament d'ensenyament. CONDICIONS GENERALITAT
  Creiem que la formació Professional ha de ser la llançadora per a feines de qualitat, emprenedoria i creativitat.
*|END:WEB_VIDEO|*
SR Interactive Portfolio Trailer
PROGRAMARI
 
El software per a fer Gràfica Interactiva és molt divers: Treballaràs amb tauletes Digitals de Wacom, el paquet d'Adobe Creative Cloud, especialment Illustrator, Indesign, Lightroom i Photoshop. També software d'animació: Xd, Dimension i Animate d'Adobe


  
*|END:WEB_VIDEO|*
Internet Marketing Advertising - District One
INSTAL·LACIONS

   El nostre centre compte amb diverses dotacions:
 • Aula d'iMacs: I7, SSD's 1TB, 27", 40 GB RAM.
 • Aula de Grabació i Motion Capture/Realitat Virtual.
 • Aula de PC's Gaming: Monitors Ultra panoràmics i gràfiques GeForce 1070 o superiors, SSD's i Nvme, 32 Gb Ram, i7's segons maquinari.
 • Sala polivalent de producció Audiovisual.
 • Tauletes Digitalitzadores Wacom Intuous M per a cada alumn@.
 • Espais de descans i productivitat.
 • Equipacions professionals de vídeo i audio: Càmeres Panasonic HC-X1E, focus i il·luminació professional, plató de chroma i mocap.
 • Xarxa wifi d'alta capaci
 • Operativa il·limitada amb Gsuite i Google Drive per emmagatzematge se limitacions de vídeo, imatge, projectes, etc.
 • HTC Vive, PS Pro + VR i Oculus Rift.
 • Campus Virtual amb tota la formació Online i col·laborativa.
FILOSOFIA

   A Sant Marc creiem que la proximitat és important, per això els nostres grups son de màxim 20 alumnes. Aquesta regla fa que les classes siguin molt més eficients i la vinculació amb el professorat esdevingui completa.

SERVEIS ADDICIONALS

   Els dissabtes al matí tenim un servei d'obertura d'aules per alumnes que vulguin fer servir els equipaments i instal·lacions i avançar en els diferents projectes dels cicles o els màsters optatius.


     1r ANY.     
99h. Fonaments de la representació i l'expressió visual
66h. Teoria de la imatge
99h. Mitjans informàtics
99h. Fotografia
198h. Llenguatge i tecnologia audiovisual
 132h. Llenguatge de Programació
99h. Recursos Gràfics i Tipogràfics
99h. Crèdits lliure disposició
     2n ANY.     
66h. Formació i orientació laboral
99h.
Projecte integrat
99h.
Història de la imatge Audiovisual i multimèdia
400h.
Projectes de gràfica Interactiva
165h. Interfícies Gràfiques d'usuari
280h.
FCT. Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers
MÀSTER MÀRKETING DIGITAL
 
139h. OPCIONAL i durada aproximada
(No Presencial, gratuït per alumn@s de Cicles)

REQUISITS D'ACCÉS
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts;
 • tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny;
 • tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics;
 • tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés. 

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

 • tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o 
 • tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l'exempció de la part  específica a l'apartat de Proves del web.

CALENDARI I INFOGRAFIA AMB LES PROVES

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s¿obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
 • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
    

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica interactiva.
 • Disseny i desenvolupament web.
 • Creació i producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d'interfícies.
 • Anàlisi de propostes de projectes de gràfica interactiva aplicats a àmbits diferents.
 • Col·laboració en l'organització i la supervisió de la producció.
TARIFES
465€/mes IVA Inclòs (10 mensualitats per curs)
480€/Matrícula Cicle Formatiu. IVA Inclòs

Exemple d' Opció de mòdul 99h
465€. Els preus varien en funció de la durada del mòdul.


10% Descompte per pagament Anual.

FINANÇAMENT
Oferim la possibilitat de finançar el Cicle fins a 4 anys amb entitat financera externa. Consulteu opcions.