Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica audiovisual

Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica audiovisual

Aquests estudis capaciten per explicar, comunicar, presentar i promocionar treballs tridimensionals de forma virtual, destinats a l'arquitectura i l'interiorisme, l'enginyeria i el disseny de productes, l'urbanisme i el paisatgisme, entre d'altres, d'acord amb les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

CODI: CFAS CGF1

CONTINGUTS DEL CFGS
 • Fonaments de la Representació i Expressió Visual (99 hores)
 • Mitjans Informàtics (99 hores)
 • Teoria de la Imatge (66 hores)
 • Fotografia (99 hores)
 • Història de la Imatge Audiovisual i Multimèdia (99 hores)
 • Projectes de Gràfica Audiovisual (231 hores)
 • Projecte Integrat (99 hores)
 • Guió i Estructura Narrativa (99 hores)
 • Llenguatge i Tecnologia Audiovisual (198 hores)
 • Recursos Gràfics i Tipogràfics (99 hores)
 • Tècniques en 3D (198 hores)
 • Postproducció Infogràfica (169 hores)
 • Programació i Control de l'Animació (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (280 hores)
 • Més informació del currículum a l'annex I, 4.3.2.

MÀSTER ADDICIONAL: 3D SPECIALIST & VFX

A més dels continguts oficials, oferim edició VFX i RV amb Houdini i After Effects amb formació amb Nuke i Cara VR. És formació Online al nostre Campus que optativament són incloses durant els dos anys que dura el Cicle.
MattePainting, Motion Capture, Kinect capture, Motion Tracking i altres tècniques d'Efectes visuals aplicades a videojocs o al cinema.
    
El programari que utilitzem és el més professional del mercat, ja que estudis Europeus i Nord-americans treballen amb Houdini i Nuke en diversos escenaris; videojocs, cinema o publicitat.
La formació treballarà amb components com Red Giant o  plugins de VideoCopilot.
Duració aproximada de 139h.

 
Cursar-ho és Gratuït per alumnes de Cicles.
MÀSTER OPCIONAL: VISUAL NARRATIVE
Creiem que un desenvolupador de Motion Graphics ha de tenir uns coneixements bàsics sobre Narrativa Audiovisual:

1. El Guió; tipus, arquetips i casos d'èxit.
2. Edició i tècniques narratives avançades.
3. Fotografia i càmeres 3D. Presentació efectiva i emocional de personatges i espais.
4. Introducció al FilmMaking i operació amb càmeres, il·luminació i so. Part pràctica el 2n any al plató.
5. Tractament del Color i la llum com a eina narrativa.

 
     

Duració aproximada de 99h.
El programari que fem servir és divers i ens molts casos el propi estudiant fa servir el que més li convingui: Adobe Premiere, Final Cut X, Media Composer, Sony Vegas. A més d'eines pròpies de "Scripting" com CeltX o d'etalonatge com Davinci Resolve.

 
Cursar-ho és Gratuït per alumnes de Cicles.
*|END:WEB_VIDEO|*
Visual Effects by Autodesk a "Westworld"
EMPRESES   Ens prenem molt seriosament la nostra tasca de selecció d'empreses. Cada any busquem els millors contactes amb aquelles del sector perquè els nostres alumn@s tinguin les millors experiències pràctiques i laborals.
  Totes les pràctiques són a Barcelona i rodalies. Les empreses s'actualitzen cada curs.
CONSULTEU NOVETATS
FLEXIBILITAT ONLINE
  Oferim l'oportunitat de cursar i adaptar l'horari no presencial per a estudiants que ho necessitin. Gràcies al fet que tots els continguts tenen representació Online, podem oferir un servei de formació no presencial i adscrita a les condicions del departament d'ensenyament. CONDICIONS GENERALITAT
  Creiem que la formació Professional ha de ser la llançadora per a feines de qualitat, emprenedoria i creativitat.
*|END:WEB_VIDEO|*
Motion Graphics, exemples.
PROGRAMARI
 
 El software per a fer vfx i motion graphics és molt divers al mercat.

 Nosaltres apostem pel programamri amb més sortida laboral del mercat en l'actualiat: After Effect, Illustrator, Photoshop, Premiere, Final Cut i plugin de 3ers com ara els packs de Red Giant o VideoCopilot. Houdini i una aproximació a SideFX també seran aplicatius d'ús.

  Així, apostem per llicències amb molta demanda professional i una gran penetració al mercat audiovisual.


*|END:WEB_VIDEO|*
Efectes amb Houdini a "Game of Thrones"
INSTAL·LACIONS

   El nostre centre compte amb diverses dotacions:
 • Aula d'iMacs: I7, SSD's 1TB, 27", 40 GB RAM.
 • Aula de Grabació i Motion Capture/Realitat Virtual.
 • Aula de PC's Gaming: Monitors Ultra panoràmics i gràfiques GeForce 1070 o superiors, SSD's i Nvme, 32 Gb Ram, i7's segons maquinari.
 • Sala polivalent de producció Audiovisual.
 • Tauletes Digitalitzadores Wacom Intuous M per a cada alumn@.
 • Espais de descans i productivitat.
 • Equipacions professionals de vídeo i audio: Càmeres Panasonic HC-X1E, focus i il·luminació professional, plató de chroma i mocap.
 • Xarxa wifi d'alta capaci
 • Operativa il·limitada amb Gsuite i Google Drive per emmagatzematge se limitacions de vídeo, imatge, projectes, etc.
 • HTC Vive, PS Pro + VR i Oculus Rift.
 • Campus Virtual amb tota la formació Online i col·laborativa.
FILOSOFIA

   A Sant Marc creiem que la proximitat és important, per això els nostres grups son de màxim 20 alumnes. Aquesta regla fa que les classes siguin molt més eficients i la vinculació amb el professorat esdevingui completa.

SERVEIS ADDICIONALS

   Els dissabtes al matí tenim un servei d'obertura d'aules per alumnes que vulguin fer servir els equipaments i instal·lacions i avançar en els diferents projectes dels cicles o els màsters optatius.


*|END:WEB_VIDEO|*
Matte Paintings de l'estudi CGBros fets amb Houdini.
     1r ANY.     
99h. Fonaments de la representació i l'expressió visual
66h. Teoria de la imatge
99h. Mitjans informàtics
99h. Fotografia
198h. Llenguatge i tecnologia audiovisual
99h. Guió i estructura narrativa
99h. Recursos gràfics i tipogràfics
99h. Crèdits lliure disposició
     2n ANY.     
66h. Formació i orientació laboral
99h.
Projecte integrat
99h.
Història de la imatge audiovisual i multimèdia
400h.
Projectes de gràfica audiovisual
198h. Tècniques 3D
280h.
FCT. Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers
MÀSTER 3D SPECIALIST & VFX
MÀSTER VISUAL NARRATIVE
139h. OPCIONAL i durada aproximada
99h. OPCIONAL i durada aproximada

(No Presencial, gratuït per alumn@s de Cicles)

REQUISITS D'ACCÉS
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts;
 • tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny;
 • tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics;
 • tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés. 

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

 • tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o 
 • tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l'exempció de la part  específica a l'apartat de Proves del web.

CALENDARI I INFOGRAFIA AMB LES PROVES

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • la realització de producció i postproducció audiovisual per a cinema, televisió, webs, multimèdia, videojocs, telefonia mòbil i altres suports, utilitzant el programari estàndard de la indústria;
 • el disseny i la composició d'escenaris reals i virtuals i d’il•luminació de l'escena;
 • la selecció musical i sonorització de peces audiovisuals;
 • la realització audiovisual de gràfica corporativa per a canals de televisió, programes, missatges institucionals, productes, serveis, etc.;
 • el disseny de la representació gràfica de la informació per mitjans audiovisuals;
 • la retolació audiovisual;
 • la postproducció digital;
 • l'anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes de gràfica audiovisual.
TARIFES
465€/mes IVA Inclòs (10 mensualitats per curs)
480€/Matrícula Cicle Formatiu. IVA Inclòs

Exemple d' Opció de mòdul 99h
465€. Els preus varien en funció de la durada del mòdul.


10% Descompte per pagament Anual.

FINANÇAMENT
Oferim la possibilitat de finançar el Cicle fins a 4 anys amb entitat financera externa. Consulteu opcions.