Una petita gran escola

Preinscripció escolar

El col·legi Sant Marc, concertat per la Generalitat de Catalunya a les etapes d’Infantil, Primària i ESO, correspon a l’àrea de proximitat Z9 del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Per conèixer si entra en l’àrea de proximitat del vostre domicili, podeu consultar-ho a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona, que conté un cercador amb aquesta finalitat.

Quines són les àrees d’influència?

Publicació llista baremada Infantil i Primària

Aquí podeu consultar la publicació de la llista baremada.

Més informació

Publicació llista baremada Secundària

Aquí podeu consultar la publicació de la llista baremada.

Més informació

Informe places assignades

Aquí podeu consultar la publicació de les places assignades de les diferents etapes

Educació Infantil de segon cicle i educació primària
Educació secundària obligatòria

Informe llista d’espera

Aquí podeu consultar la publicació de la llista d’espera de les diferents etapes

Educació Infantil de segon cicle i educació primària
Educació secundària obligatòria