Una petita gran escola

Preinscripció escolar

El col·legi Sant Marc, concertat per la Generalitat de Catalunya a les etapes d’Infantil, Primària i ESO, correspon a l’àrea de proximitat Z9 del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Per conèixer si entra en l’àrea de proximitat del vostre domicili, podeu consultar-ho a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona, que conté un cercador amb aquesta finalitat.

Quines són les àrees d’influència?

Consulta baremació de la sol·licitud

S’han detectat errors en les llistes de baremació provisional. Podria ser que, amb el procés d’anonimització de les dades, s’hagin pogut ometre algunes sol·licituds que el centre havia validat prèviament. Recomanem a les famílies a fer la consulta a través de l’OVT, on trobareu la informació veraç sobre la baremació de la vostra sol·licitud.

Cal que tingueu en compte que l’identificador que heu d’introduir és el del progenitor que ha fet la sol·licitud, no pas el de l’alumne/a.

Tan aviat com s’esmeni el problema, es donaran instruccions als centres sobre com procedir. Resteu atents a les notícies de l’aplicació GEDAC.

Més informació

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició

a 07/07/2020

Més informació