Seguiment individual

Cada estudiant, un món. Seguiment individual, atenció personalitzada i educació en un clima de llibertat i de responsabilitat és una realitat quotidiana.

Professor/a – Alumne/a

L’element clau que coordina ambdós vessants és la tutoria. Un professor atén de manera individual cada alumne/a i la seva família. El tutor, amb el suport i la col·laboració de tots els professors i amb una mitjana de disset alumnes per classe, coneix l’alumne, les seves particularitats personals i familiars, l’anomena pel seu nom, segueix molt de prop el seu rendiment, les seves dificultats d’aprenentatge, els seus èxits, tot potenciant les seves habilitats; els seus fracassos, corregint-lo amb crítiques constructives i en privat, reorientant les seves decisions.

Família – Escola

Com a coeducadors, els tutors s’entrevisten periòdicament amb les famílies, les vegades que calgui, a petició pròpia o dels pares i mares perquè la sintonia imprescindible entre família i escola per a l’educació de la persona es concreti en objectius comuns. Amb aquest mitjà, tant la família com l’escola pot fer un seguiment del procés d’aprenentatge acadèmic i personal de l’alumne al llarg del curs. Es converteix, per tant, en un altre element constitutiu de l’avaluació contínua.

Objectius

Per tal de coordinar els diferents aspectes de la tutoria, a Sant Marc hem marcat un total de cinc punts que avaluem de manera interna periòdicament. Els objectius tutorials, doncs, es concreten en:

  • Ajudar l’alumne a conèixer-se a si mateix perquè trobi sentit a les dificultats i, en tot moment, acompanyar-lo en aquest procés d’aprenentatge i orientar-lo en la seva gestió.

  • Revisar les tècniques d’estudi de l’alumne així com la manera de treballar, de distribuir-se el temps i plantejar-li, si s’escau, planificacions i mètodes més efectius.

  • Consolidar actituds i refermar valors humans com a trets distintius de la persona. Constància, esforç, responsabilitat, solidaritat, respecte, convivència, etc… són objectius claus de l’acció tutorial a la nostra escola.

  • Fomentar la integració dels nous alumnes a la dinàmica de l’escola i a l’ambient de la classe, consolidant el grup i l’etapa. Organitzem diferents esdeveniments en els quals hi participen tots els alumnes i professors de batxillerat amb aquesta finalitat: les jornades esportives, el sopar de gala, el repartiment de menjar al Raval per Nadal, la cerimònia de graduació, el viatge de curs…

  • L’orientació universitària i professional també té una presència important en el context tutorial. Al programa d’orientació incloem conferències de professionals i especialistes, d’institucions acadèmiques, tallers de pràctiques amb altres escoles i visites a facultats, universitats i empreses. Tot plegat suposa tal quantitat d’informació que permet als nostres alumnes tenir un ventall de possibilitats d’elecció de futur molt ampli. El procés d’elecció, amb plena llibertat per part de l’alumne, sempre és supervisat pel tutor.

Aquestes actuacions es complementen amb xerrades del tutor a les hores de tutoria amb la participació, fins i tot, d’exalumnes que exposen les seves experiències i resulten més propers als nostres alumnes. Finalment, un element que considerem fonamental per a l’orientació és tot el cabal informatiu d’Internet.

Així, doncs al Batxillerat de Sant Marc, l’atenció personalitzada i l’educació en un clima de llibertat i de responsabilitat és una realitat quotidiana. Per això, podem garantir el millor rendiment acadèmic possible i les millors qualificacions a les proves de selectivitat. Oferim tres modalitats, Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials i Artístic, a les quals fem servir l’experimentació i la investigació com a mètode bàsic d’aprenentatge. Ambdues modalitats estan reforçades amb la potenciació dels idiomes català, castellà i anglès.

Tant per primer com per segon, l’orientació acadèmica està present i, entre altres coses, fem servir d’element de continuïtat i integrador el treball d’investigació, eina eficient per familiaritzar-se amb el món universitari i professional.