SOFTWARE

La diversitat de software que s’empra i s’aprèn en aquesta formació sustenta les bases més sòlides per tal de facilitar les eines a l’alumnat.

Software per dissenyar, dibuixar, modelar i animar en 2D i 3D

Eina per a modelar, animar i renderitzar amb una gran flexibilitat de recursos per desenvolupar i dissenyar videojocs de primera qualitat, estudis de televisió, visualització arquitectònica, modelar interiors i objectes, animar a personatges i proporcionar efectes visuals amb totes les característiques necessàries per aconseguir una creació amb un gran nivell de detall.

Disseny que treballa a partir de gràfics vectorials amb la funció de crear de manera artística gràfics en la web, logotips, icones, il·lustracions per llibres, i qualsevol obra de diverses mesures, així com l’edició digital tècnica.

Aplicació d’excel·lència en tant que deixa a l’abast dels clients poder dissenyar i fer creacions d’objectes 3D hiperrealistes creant textures per assets, formes, color amb molts detalls, per projectes cinematogràfics, videojocs o pel mercat ArchVIZ.

Llibreria que permet tenir accés a molts recursos escanejats mitjançant la tècnica de fotogramètrica. Podem trobar recursos amb diverses formes geomètriques tridimensionals, superfícies escanejades i transformades en materials pels motors de render, elements d’atles, entre d’altres, per crear contingut.

Permet treballar el modelatge i texturitzar en 3D esculpint i pintant geometria digitalment, amb un gran nivell de detall a través d’eines intuïtives i tàctils.

Serveix com a programa d’animació, modelació, simulació, desenvolupament de gràfics en 3D, que permeten crear efectes per pel·lícules, televisió i jocs digitals.

Editor que forma part del programari Adobe Systems. Aquest serveix per fer disseny gràfic i edició d’imatges digitals, permetent que es pugui incloure en animacions, composicions, etc.

Programa per esculpir en 3D, escultura i pintura digital. Aquest permet esculpir com si fos una massa d’argila digital, per modelar formes i crear persones i qualsevol personatge que vulguem inserir en 3D en els nostres projectes, al cine, videojocs, etc.

Eina que facilita el disseny de roba en 3D per a videojocs, animacions, etc. Es treballa amb profunditat el detallisme i la qualitat de les textures.

Creació de models 3D a partir de diverses imatges realitzades amb una o més d’una càmara.

Software VR i AR

Kit de desenvolupament (SDK) que serveix per construir aplicacions de realitat augmentada (AR), que a partir de l’ús de lent màfica poden entrellaçar elements del món físic real amb elements virtuals (models, blocs de lletres, imatges, etc. pel motor de videojocs Unity, on poden observar-ho des de la pantalla. Destaca per la seva precisió, empoderament creatiu i visió avançada.

Motor de joc d’última generació, una eina de creació en 3D en temps real i avançada. També ofereix llibertat i control, experiències interactives i món virtuals als seus creadors.

ARCore és el Kit de desenvolupament de software que ha programat Google per crear aplicacions de realitat augmentada (AR) en versió 1.7 pels dispositius d’Android. Aquesta plataforma digital ha desenvolupat eines de UI, un llenç creatiu i suports per vuit dispositius mòbil, millorant el realisme de les escenes i les autofotos i animacions, gràcies a l’empresa Mountain View.

Programari per crear arquitectures d’informació, prototips avançats i exportar-los a formats accessibles. Ofereix la possibilitat de dissenyar prototips i especificacions per a llocs web i aplicacions, introduint codis en llenguatge corrent. Per tant, genera llocs web HTML de col·laboració i treball en equip, entre altres. Els clients disposen d’una llibreria de recursos arrossegant, assignant accions, formats widgets, com també poden compartir prototips amb altres usuaris.

Tecnologia de realitat augmentada (AR) per sistemes de l’empresa multinacional Apple, que utilitza dades de les càmeres i sensors dels dispositius per combinar els objectes virtuals i els físics de l’entorn.

Plataforma per crear jocs multiplataforma i experiències interactives 2D i 3D. Sovint els creadors l’utilitzen en el desenvolupament d’aplicacions AR que contribueixen en temes de la societat: sanitat, educació, etc.

Entorn de desenvolupament integrat oficial per a la plataforma Android, que ofereix als seus usuaris les eines més ràpides fent possible l’accés des de la línia de comandaments les eines SDK, per crear aplicacions pels dispositius d’Android. Previsualitzant el desenvolupament de les aplicacions en diferents smartphones i tabletes per observar com queda el codi editat, i pots publicar-les.

Plataforma per crear simulacions multiplataforma i experiències interactives 3D. Realitat Augmentada o Mixta per a desenvolupar diferents eines de treball per a: enginyeries, sanitària, oci, educació, investigació i tot un ventall de propostes en diferents camps i sectors.

Software per a la post-producció i VFX

Programa basat en nodes que pren com a funció principal la creació d’efectes visuals i animació 3D per professionals, gràcies a l’ús d’eines de Computer Graphics com el modelatge 3D.

Aplicació multimèdia que permet crear, editar, dividir i produir vídeos de màxima qualitat, fins i tot, edició de vídeo de 360º i visualització amb ulleres VR. L’App dóna la possibilitat d’incorporar música, audio multicanal i efectes visuals, disponible per dispositius d’Apple Inc. A més a més, tens accés a efectes de música, efectes de so, transicions, aspectes de color, motor de render, plantilles cinematogràfiques de títols 3D amb fons i animacions integrades.

Aplicació basada en nodes desenvolupada per Digital Domain, permet realitzar composicions i efectes visuals emprats a la postproducció.

Software d’edició de vídeo i pel·lícules no lineal (NLE), que permet l’edició fora de línia i en línia, amb una qualitat excel·lent de vídeo SD sense comprimir, HD, 2K, 4K, Ultra i 8K, pots treballar sense desconnexió, gran espai d’emmagatzematge, no és necessari copiar i transcodificar els vídeos, molts efectes visuals i possibilitats cromàtiques, i pots fer còpies de seguretat en núvols.

Edició de vídeo no lineal (NLE) amb opció per sincronitzar audio, eines d’edició de línia de temps, transicions, etc. El programa destaca per ser una de les millors eines per la correcció de color basat en nodes il·limitades, i per la capacitat de revisió, buscar metadades, copiar, moure, transcodificar clips, etc. Pot semblar simple, però conté 4 pàgines – Media, edit, Colour i Deliver.

Pren com a objectiu poder aplicar efectes visuals i gràfics d’animació en els títols, crèdits, introduccions i combinar imatges i vídeos, creant-se de nous, o bé fent ús d’afegits per reduir la càrrega de treball. Compatible amb altres programaris d’Adobe.

Programa d’animació 2D per a produccions audiovisuals, sèries o videojocs. Adobe Animate és una proposta professional per a la creació de continguts bidimensionals que està creixent molt al sector de l’animació.

Software d’edició de vídeos líder del sector per pel·lícules, TV i la Web. Aquest és compatible per treballar amb altres serveis i aplicacions d’Adobe per crear fitxers amb millor qualitat, editant amb qualsevol format, fins i tot realitat virtual.

Edició d’àudio i música professional amb funcions per Windows i Mac. Les seves funcions més rellevants són gravar, editar música, veu, tallar, enganxar, silenciar, comprimir, amplificar, afegir efectes d’eco, etc. Les edicions admeten molts formats de fitxers d’àudio i música com ara MP3, WAV, WMA, GSM, entre altres. A més, conté una biblioteca amb centenars d’efectes de so i clips de música gratuïts.

Software d’edició d’àudio líder del sector. Aquest és compatible per treballar amb altres serveis i aplicacions d’Adobe per crear fitxers amb millor qualitat, editant amb qualsevol format, fins i tot realitat virtual.

Gestió i organització – Treball col·laboratiu

Plataforma que facilita el treball col·laboratiu amb un control de totes les versions Git que s’han efectuat principalment per la creació de codi font de programes d’ordinador.

Aplicació que facilita la gestió o organització dels projectes i les tasques personals i professionals a partir de taulers, llistes i targetes, que permeten indicar quines són les prioritats d’una manera més gràfica, des del treball col·laboratiu o individual.

Software que facilita la planificació i gestió de projectes per optimitzar la productivitat, potenciar el treball col·laboratiu i contribuir a la rentabilitat empresarial.

logo Jira

Conjunt d’eines de l’empresa Microsoft reconegut com a entorn integrat de desenvolupament, principalment per desenvolupar aplicacions com per exemple videojocs i gràfiques per Android, iOs, Mac, Windows, i serveis de web de la plataforma .NET, que permet escriure codi ràpidament, edició, programar, depurar, etc.

Software gratuït per escriure guions de cinema, vídeo, teatre, ràdio, storyboard, videojocs, podcast, etc. permet organitzar calendaris de producció, pre-producció, entre altres, dissenyant també amb la possibilitat d’incorporar fitxers audiovisuals i col·laborar amb altres projectes en línia, etc.

Plataforma de google que deixa a la disponibilitat dels seus clients un gran ventall de productes on-line en una estructura afavoridora del treball col·laboratiu entre agents, i la disposició d’obtenir un compte educatiu il·limitat. Algunes de les eines són: Google Calendar, Google Drive, Hangouts, etc.

Veure esdeveniments i congressos