BENVINGUTS A

SANT MARC STUDIOS

L’estudi de videojocs parteix de la idea d’escollir el millor projecte del nostre alumnat per apostar pel seu desenvolupament integral i facilitar-los el camí cap al món laboral. Des del centre de formació, brindem l’oportunitat de treballar amb la nostra productora d’audiovisuals i videojocs, per enriquir i perfeccionar el seu projecte amb la intencionalitat d’esdevenir un videojoc prou potent per a ser comercialitzat dins del mercat, gràcies a la destinació d’hores i esforç durant tot un any aportant possibles millores i formacions amb totes les despeses pagades.

ESPAI DE

Coworking

MENTORIA &

Creativitat

INCUBACIÓ DE

Projectes

Objectiu i finalitat

L’alumnat de cicle superior ha de desenvolupar un Projecte Final de Grau en finalitzar els estudis superiors, amb la finalitat d’integrar els coneixements apresos de manera transversal pel desenvolupament d’un videojoc, integrant les diverses disciplines que es treballen, el modelatge, l’animació, la programació, la interacció VR i AR.

El nostre estudi de videojocs parteix de la idea d’escollir el millor projecte del nostre alumnat per apostar pel seu desenvolupament integral i facilitar-los el camí cap al món laboral. Des del centre de formació, brindem l’oportunitat de treballar amb la nostra productora d’audiovisuals i de videojocs, per enriquir i perfeccionar el seu projecte amb la intencionalitat d’esdevenir un videojoc prou potent per a ser comercialitzat dins del mercat, gràcies a la destinació d’hores i esforç durant tot un any aportant possibles millores i formacions amb totes les despeses pagades.

A més a més, cal destacar que el procés d’ensenyament-aprenentatge al qual poden accedir a l’hora de realitzar aquest projecte els encamina cap a una oportunitat més d’èxit professional dins del sector, vetllant doncs per la millora dels continguts (d’animació, modelatge, disseny, VR, AR i MR, etc.) especificant amb quelcom rellevant per a ells i, per tant, oferint un aprenentatge contextualitzat i competencial. Per tant les branques principals de l’Estudi són la Incubació de Projectes d’alumnes de final de Grau i la Producció d’iniciatives audiovisuals destinades al mercat comercial.

Productora i incubadora pròpia

Contacta amb nosaltres

Com treballem? Com Funcionem?

Els alumnes que participen activament a Sant Marc Studios, ho fan en un espai de cotreball amb ordinadors, hardware i software que els permeti desenvolupar aquelles tasques necessàries en virtut del tipus de projecte que estiguin realitzant.

En franges horàries de matí o tarda, els alumnes treballen en equips com si fossin estudis de producció individuals, mentre que d’altres alumnes poden estar treballant en projectes professionals per encàrrec del mateix STUDIO de Sant Marc. Així s’estableix una correlació entre alumnes que gaudeixin de l’experiència laboral tenint el suport de mentors del sector, amb d’altres ex-alumnes o professionals que produeixen projectes d’iniciativa pròpia o per encàrrec de clients.

0+
Curtmetratges
0+
Videotutorials
0
Projectes i videojocs

Innovació curricular

Dirigim el disseny dels continguts amb una distribució lògica on es proposen de manera seqüencial un seguit de coneixements necessaris al llarg de la formació. Som un centre de Formació Superior que confiem en la creació d’un ensenyament i aprenentatge bidireccional dependent de l’intercanvi, la interdependència i la interacció, generant a la seva totalitat el material didàctic, digital i audiovisual que fonamenta les classes virtuals en temps real. Això ens permet revisar i modificar els continguts de manera continuada actualitzant la informació més innovadora i rellevant del sector.

D’altra banda, es realitza un seguiment exhaustiu per a vetllar per una avaluació contínua i individualitzada i, per a garantir, una millor producció dels projectes. És per això que es proposen diversos exercicis, classes virtuals en temps real, fòrums de discussió, qüestionaris, etc.

La nostra avaluació pretén fugir del model tradicional d’ensenyament que opta per donar resposta als continguts adquirits. Per tant, volem promoure l’avaluació basada en l’assoliment de competències conseqüent de les activitats i projectes que incentivem, la qual permet la transferència de coneixements, habilitats i actituds, apropant a l’alumnat a un procés d’ensenyament–aprenentatge competencial i contextualitzat. En aquest sentit, potenciem una avaluació formativa i formadora, assegurant el progrés en l’adquisició de coneixements seguint un ritme apropiat i cobrint les necessitats a partir dels ajustaments.

CURTMETRATGES

Animació

Projectes en Desenvolupament

Tenim diversos projectes a la incubadora per tal de crear contingut de diferent tipologia.

“Castañita”

“Spyzza”

Animació 3D

PROJECTES

Videojocs