CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius, Perfil Professional Mons Virtuals, Realitat Augmentada i Gamificació

EN QUÈ EM CAPACITA?

Aquests estudis capaciten per generar animacions en 2D i 3D per a produccions audiovisuals i per desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius. També per crear, desenvolupar i produir projectes d’entorns virtuals, de realitat augmentada i ‘gamificació’, integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació i tenint en compte les relacions, dependències i criteris d’interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics. CODI: CFPS ISE1

Modalitat presencial

 • Treball diari i workshop

 • Accessibilitat de continguts i relació directa amb el professorat

 • Lloguer de material escolar disponible pels caps de setmana sense cost

 • Facilita el procés de socialització amb els companys

Modalitat online

 • Més flexibilitat d’entregues i classes gravades

 • Seguiment i acompanyament tutoritzat / e-tutoring

 • Contingut accessible 24 hores

 • Al juny 2021, exàmens presencials i classes d’interacció amb VR/AR

CATÀLEG EN PDF

Descarrega el nostre catàleg amb totes les dades: programari, hardware, eines i metodologia.

Descarrega

Continguts generals i específics

La formació professional té una durada de 2000 hores distribuïdes en dos cursos de setembre a juny incloent la formació en centres de treball.

Continguts generals

 • Projectes d’Animació Audiovisual en 2D i 3D (66 h)

 • Disseny, Dibuix i Modelatge per a l’Animació (132 h)

 • Animació d’Elements en 2D i 3D (165 h)

 • Color, Il·luminació i Acabats en 2D i 3D (132 h)

 • Projectes de Jocs i d’Entorns Interactius (66 h)

 • Realització de Projectes Multimèdia Interactius (132 h)

 • Desenvolupament d’Entorns Interactius per a Multidispositius i Videojocs (231 h)

 • Realització del Muntatge i Postproducció d’Audiovisuals (99 h)

 • Projecte de Mons Virtuals, Realitat Augmentada i ‘Gamificació’ (99 h)

 • Formació i Orientació Laboral (99 h)

 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 h)

 • Formació en Centres de Treball (383 h)

 • Creació de Mons Virtuals (132 h)

 • Tecnologies de Realitat Augmentada (132 h)

 • Comunicació Experiencial i ‘Gamificació’ (66 h)

Primer curs

 • Disseny, Dibuix y Modelatge per a l’Animació. (132 hores)

 • Animació d’Elements 2D i 3D. (165 hores)

 • Color, Il·luminació i Acabats en 2D i 3D (132 hores)

 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

 • Realització de Projectes Multimèdia Interactius (132 hores)

 • Realització del Muntatge i Postproducció d’Audiovisuals (99 hores)

 • Comunicació Experiencial i ‘Gamificació’ (66 hores)

 • Projectes de Jocs i d’Entorns Interactius (66 hores)

 • Tecnologies de Realitat Augmentada (132 hores)

Segon curs

 • Projectes d’Animació Audiovisual en 2D i 3D (66 hores)

 • Desenvolupament d’Entorns Interactius per a Multidispositius i Videojocs (231 hores)

 • Projecte de Mons Virtuals, Realitat Augmentada i ‘Gamificació’ (99 hores)

 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)

 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

 • Creació de Mons Virtuals (132 hores)

VFX

Requisits d’accés

Tenen accés directe al Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS ISE1) les persones que compleixin algun d’aquests requisits:

 • Estar en posesió del títol de Batxillerat (no es requereix haver superat la prova de Selectivitat).

 • Acreditar qualsevol Llicenciatura o Grau universitari.

 • Disposar del títol de Tècnic de Formació Professional o Tècnic Superior de Formació Professional o Tècnic Especialista. Això exclou Cicles Mitjà d’Arts i Disseny o Activitat Esportives (han de superar prova específica)

 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU) o el preuniversitari.

 • Acreditar la superació de la Prova d’Accés a la Universitat per majors de 25 anys.

 • Haver aprovat la Prova d’Accés a Grau Superior de Formació Professional.

MÀSTERS ADDICIONALS INCLOSOS

Més informació
Més informació
carátula máster
Més informació

QUIN PROGRAMARI S’APRÈN?

El Software per crear Videojocs, Mons Virtuals, integració amb Efectes Especials, Matte Paintings, Realitat Augmentada (A.R.) i Realitat Virtual (V.R.) és molt divers.

Les empreses destacades a cada un d’aquests àmbits són aquelles que demà generaran llocs de feina, per això el coneixement dels seus entorns de producció serà definitiu per desenvolupar tasques de qualitat.

Apostem per llicències amb demanda professional i gran penetració en el mercat gamer i audiovisual: Nuke, Houdini i Unreal, entre d’altres.

VEURE SOFTWARE AMB DETALL

Amb aquests estudis s’obté el títol de Tècnic/a Superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de Grau.

Els graduats del Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS ISE1) poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. La superació del mateix permet accedir al món laboral com:

 • Animador/a en 2D

 • Animador/a en 3D

 • Modelador/a en 3D

 • Grafista digital

 • Generador/a d’espais virtuals

 • Tècnic/a d’efectes especials en 3D

 • Integrador/a de multimèdia audiovisual

 • Creador/a de mons virtuals i interactius

 • Editor/a de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius

 • Tècnic/a en sistemes i realització multimèdia

 • Desenvolupador/a d’aplicacions i productes audiovisuals multimèdia

 • Assessor/a tecnològic/a en comunicació experiencial per a empreses

 • Creador/a de plataformes d’entreteniment i rol

 • Productor/a de contingut per a ciutats intel·ligents

 • Consultor/a de solucions de realitat augmentada

 • Dissenyador/a de videojocs en l’àmbit de la ‘gamificació’

 • Creador/a de mons virtuals i interactius

SANTMARC STUDIOS

PRODUCTORA I INCUBADORA PRÒPIA

L’estudi de videojocs parteix de la idea d’escollir el millor projecte del nostre alumnat per apostar pel seu desenvolupament integral i facilitar-los el camí cap al món laboral. Des del centre de formació, brindem l’oportunitat de treballar amb la nostra productora d’audiovisuals i videojocs, per enriquir i perfeccionar el seu projecte amb la intencionalitat d’esdevenir un videojoc prou potent per a ser comercialitzat dins del mercat, gràcies a la destinació d’hores i esforç durant tot un any aportant possibles millores i formacions amb totes les despeses pagades.

ACOMPANYAMENT

Des del centre el Cicle Formatiu de Grau Superior està orientat a guiar i acompanyar a l’alumnat a través d’una actitud activa, per a poder conèixer el punt de partida de cadascun, què és el que ha après tenint en compte les seves experiències, i així poder establir i proporcionar les ajudes necessàries per a continuar construint significats i atribuir sentit en els ensenyaments i continguts del grau superior i el projecte final.

L’acompanyament de l’equip de professors ha de tenir la intenció de desenvolupar la motivació intrapersonal i interpersonal, així com l’esforç de l’alumnat.

programacion
VFX

En referència al mètode per a dur a terme l’acompanyament, el centre orientarà i farà un seguiment secundant mitjançant tutories personalitzades, per a potenciar el seu rendiment i el seu rigor al màxim promovent la millora de les seves habilitats, secundant davant adversitats, tant de manera presencial com online.

L’orientació universitària i professional també té una presència important en el context tutorial. En el programa d’orientació incloem conferències de professionals i especialistes i tallers de pràctiques amb empreses del sector, tant obligatòries com voluntàries per a reforçar l’aprenentatge i vetllar per la seva incorporació al món laboral. Tot això suposa tal quantitat d’informació que permet al nostre alumnat tenir un ventall de possibilitats d’elecció de futur molt ampli. El procés d’elecció, amb plena llibertat per part de l’estudiant, sempre té com a suport la presència del tutor i la resta de professorat.

INNOVACIÓ CURRICULAR

Dirigim el disseny dels continguts amb una distribució lògica on es proposen de manera seqüencial un seguit de coneixements necessaris al llarg de la formació. Som un centre de Formació Superior que confiem en la creació d’un ensenyament i aprenentatge bidireccional dependent de l’intercanvi, la interdependència i la interacció, generant a la seva totalitat el material didàctic, digital i audiovisual que fonamenta les classes virtuals en temps real. Això ens permet revisar i modificar els continguts de manera continuada actualitzant la informació més innovadora i rellevant del sector.

D’altra banda, es realitza un seguiment exhaustiu per a vetllar per una avaluació contínua i individualitzada i, per a garantir, una millor producció dels projectes. És per això que es proposen diversos exercicis, classes virtuals en temps real, fòrums de discussió, qüestionaris, etc.

La nostra avaluació pretén fugir del model tradicional d’ensenyament que opta per donar resposta als continguts adquirits. Per tant, volem promoure l’avaluació basada en l’assoliment de competències conseqüent de les activitats i projectes que incentivem, la qual permet la transferència de coneixements, habilitats i actituds, apropant a l’alumnat a un procés d’ensenyament-aprenentatge competencial i contextualitzat. En aquest sentit, potenciem una avaluació formativa i formadora, assegurant el progrés en l’adquisició de coneixements seguint un ritme apropiat i cobrint les necessitats a partir dels ajustaments.

INSTAL·LACIONS

HORARIS i TARIFES

Finançament: Oferim la possibilitat de finançar el Cicle fins a 4 anys amb entitat financera externa. Consulteu opcions.

CONTACTA’NS

 
(+34) 93 204 11 45

 Dilluns a divendres de 09h a 14h fins al 13 de setembre de 2020