CURT D'ANIMACIÓ "Castanyeta" és un curt d'Animació 3D desenvolupat per alumnes de 1r de Cicles de Grau Superior.
Aquí podeu veure una versió prèvia.
Veure el Curt
TÈCNIC SUPERIOR
CFGS ISE1
Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius, Perfil Professional Mons Virtuals, Realitat Augmentada i Gamificació VEURE EL VÍDEO
VISITAMOS LA GAMESCOM 2021 Cada any organitzem diferents visites a fires del sector del videojoc, l'animació o els VFX. La GAMESCOM és la principal i la més important de les cites europees. VFX         MASTER
CINEMATICS & VFX
EFECTES VISUALS A VIDEOJOCS I 3D ANIMATICS
ISUAL NARRATIV V E MASTER CONTINUE

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius, Perfil Professional Mons Virtuals, Realitat Augmentada i Gamificació

EN QUÈ EM CAPACITA?

Aquests estudis capaciten per generar animacions en 2D i 3D per a produccions audiovisuals i per desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius. També per crear, desenvolupar i produir projectes d’entorns virtuals, de realitat augmentada i ‘gamificació’, integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació i tenint en compte les relacions, dependències i criteris d’interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics. CODI: CFPS ISE1

Modalitat presencial

 • Treball diari i workshop

 • Accessibilitat de continguts i relació directa amb el professorat

 • Lloguer de material escolar disponible pels caps de setmana sense cost

 • Facilita el procés de socialització amb els companys

Modalitat online

 • Més flexibilitat d’entregues i classes gravades

 • Seguiment i acompanyament tutoritzat / e-tutoring

 • Contingut accessible 24 hores

 • Al juny 2021, exàmens presencials i classes d’interacció amb VR/AR

Coneix més de nosaltres

Descarrega el nostre catàleg amb totes les dades: programari, hardware, eines i metodologia.

Descarrega

Continguts generals i específics

La formació professional té una durada de 2000 hores distribuïdes en dos cursos de setembre a juny incloent la formació en centres de treball.

Continguts generals

 • Projectes d’Animació Audiovisual en 2D i 3D (66 hores)

 • Disseny, Dibuix i Modelatge per a l’Animació (132 hores)

 • Animació d’Elements en 2D i 3D (165 hores)

 • Color, Il·luminació i Acabats en 2D i 3D (132 hores)

 • Projectes de Jocs i d’Entorns Interactius (66 hores)

 • Realització de Projectes Multimèdia Interactius (132 hores)

 • Desenvolupament d’Entorns Interactius per a Multidispositius i Videojocs (231 hores)

 • Realització del Muntatge i Postproducció d’Audiovisuals (99 hores)

 • Projecte de Mons Virtuals, Realitat Augmentada i ‘Gamificació’ (99 hores)

 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)

 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

 • Creació de Mons Virtuals (132 hores)

 • Tecnologies de Realitat Augmentada (132 hores)

 • Comunicació Experiencial i ‘Gamificació’ (66 hores)

Primer curs

 • Disseny, Dibuix y Modelatge per a l’Animació. 132h

 • Animació d’Elements 2D i 3D. 165h

 • Color, Il·luminació i Acabats en 2D i 3D (132 hores)

 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

 • Realització de Projectes Multimèdia Interactius (132 hores)

 • Realització del Muntatge i Postproducció d’Audiovisuals (99 hores)

 • Comunicació Experiencial i ‘Gamificació’ (66 hores)

 • Projectes de Jocs i d’Entorns Interactius (66 hores)

 • Tecnologies de Realitat Augmentada (132 hores)

Segon curs

 • Projectes d’Animació Audiovisual en 2D i 3D (66 hores)

 • Desenvolupament d’Entorns Interactius per a Multidispositius i Videojocs (231 hores)

 • Projecte de Mons Virtuals, Realitat Augmentada i ‘Gamificació’ (99 hores)

 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)

 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

 • Creació de Mons Virtuals (132 hores)

Requisits d’accés

Tenen accés directe al Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS ISE1) les persones que compleixin algun d’aquests requisits:

 • Estar en posesió del títol de Batxillerat (no es requereix haver superat la prova de Selectivitat).

 • Acreditar qualsevol Llicenciatura o Grau universitari.

 • Disposar del títol de Tècnic de Formació Professional o Tècnic Superior de Formació Professional o Tècnic Especialista. Això exclou Cicles Mitjà d’Arts i Disseny o Activitat Esportives (han de superar prova específica)

 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU) o el preuniversitari.

 • Acreditar la superació de la Prova d’Accés a la Universitat per majors de 25 anys.

 • Haver aprovat la Prova d’Accés a Grau Superior de Formació Professional.

MÀSTERS ADDICIONALS INCLOSOS

Més informació
Més informació
Més informació

QUIN PROGRAMARI S’APRÈN?

El Software per crear Videojocs, Mons Virtuals, integració amb Efectes Especials, Matte Paintings, Realitat Augmentada (A.R.) i Realitat Virtual (V.R.) és molt divers.

Les empreses destacades a cada un d’aquests àmbits són aquelles que demà generaran llocs de feina, per això el coneixement dels seus entorns de producció serà definitiu per desenvolupar tasques de qualitat.

Apostem per llicències amb demanda professional i gran penetració en el mercat gamer i audiovisual: Nuke, Houdini i Unreal, entre d’altres.

VEURE SOFTWARE AMB DETALL

Equipaments A QUINES SORTIDES
PROFESSIONALS
DÓNA ACCÉS?

Amb aquests estudis s’obté el títol de Tècnic/a Superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de Grau.

Els graduats del Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS ISE1) poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. La superació del mateix permet accedir al món laboral com:

 • Animador/a en 2D

 • Animador/a en 3D

 • Modelador/a en 3D

 • Grafista digital

 • Generador/a d’espais virtuals

 • Tècnic/a d’efectes especials en 3D

 • Integrador/a de multimèdia audiovisual

 • Creador/a de mons virtuals i interactius

 • Editor/a de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius

 • Tècnic/a en sistemes i realització multimèdia

 • Desenvolupador/a d’aplicacions i productes audiovisuals multimèdia

 • Assessor/a tecnològic/a en comunicació experiencial per a empreses

 • Creador/a de plataformes d’entreteniment i rol

 • Productor/a de contingut per a ciutats intel·ligents

 • Consultor/a de solucions de realitat augmentada

 • Dissenyador/a de videojocs en l’àmbit de la ‘gamificació’

 • Creador/a de mons virtuals i interactius

EVENTS I CONGRESSOS

GAME JAM

Cita anual en la que el claustre proposa als alumnes el tema base del projecte amb una setmana d’antel·leció, i aquests, organitzats en equips de treball tenen com a fita la creació d’un videojoc en un cap de setmana. Aquest haurà de ser competitiu per jugar a un ordinador mitjançant Engines com Unread o Unity, per crear també assets propis.

La Game Jam ens permet desenvolupar i fomentar el pensament creatiu dels nostres alumnes, l’experiència de l’esforç sota pressió, reafirmar els seus coneixements de programació, la resolució de conflictes, el treball en equip i la gestió. Ingredients essencials per al seu futur professional.

Més informació

EVENTS NACIONALS I CONGRESSOS

Les noves tecnologies tenen més cabuda a la nostra societat, el creixement és exponencial, a l’igual que el consum de videojocs. Les fires tecnològiques són un bon exemple d’apropament: fomenten la trobada de consumidors de videojocs, de desenvolupadors que els creen i empreses que els proporcionen, a més de presentar noves tecnologies i recursos enfocats a aquest camp.

La finalitat de les sortides és enfortir la creativitat dels alumnes, oferint un espai d’experimentació amb videojocs actual, obtenint així, millors resultats en els seus projectes apropant al alumnat de manera competencial al món empresarial i laboral.

Més informació

Servei

de Préstec

Gratuït els caps de setmana

Només per alumnat de Cicles Presencials

SANTMARC STUDIOS

PRODUCTORA I INCUBADORA PRÒPIA

L’estudi de videojocs parteix de la idea d’escollir el millor projecte del nostre alumnat per apostar pel seu desenvolupament integral i facilitar-los el camí cap al món laboral. Des del centre de formació, brindem l’oportunitat de treballar amb la nostra productora d’audiovisuals i videojocs, per enriquir i perfeccionar el seu projecte amb la intencionalitat d’esdevenir un videojoc prou potent per a ser comercialitzat dins del mercat, gràcies a la destinació d’hores i esforç durant tot un any aportant possibles millores i formacions amb totes les despeses pagades.

ACOMPAÑAMIENTO

Desde el centro de formación superior queremos orientar y acompañar al alumnado a través de una actitud activa, para poder conocer el punto de partida de cada uno, qué es el que ha aprendido teniendo en cuenta sus experiencias, y así poder establecer y proporcionar las ayudas necesarias para continuar construyendo significados y atribuir sentido en las enseñanzas y contenidos del grado superior y el proyecto final.

El acompañamiento del equipo de profesores tiene que tener la intención de desarrollar la motivación intrapersonal e interpersonal, así como el esfuerzo del alumnado.

En referencia al método para llevar a cabo el acompañamiento, el centro orientará y hará un seguimiento apoyando mediante tutorías personalizadas, para potenciar su rendimiento y su rigor al máximo promoviendo la mejora de sus habilidades, apoyando ante adversidades, tanto de manera presencial como online.

La orientación universitaria y profesional también tiene una presencia importante en el contexto tutorial. En el programa de orientación incluimos conferencias de profesionales y especialistas y talleres de prácticas con empresas del sector, tanto obligatorias como voluntarias para reforzar el aprendizaje y velar por su incorporación al mundo laboral. Todo ello supone tal cantidad de información que permite a nuestro alumnado tener un abanico de posibilidades de elección de futuro muy amplio. El proceso de elección, con plena libertad por parte del estudiante, siempre tiene como espaldarazo la presencia del tutor y el resto de profesorado.

INNOVACIÓ CURRICULAR

Dirigim el disseny dels continguts amb una distribució lògica on es proposen de manera seqüencial un seguit de coneixements necessaris al llarg de la formació. Som un centre de Formació Superior que confiem en la creació d’un ensenyament i aprenentatge bidireccional dependent de l’intercanvi, la interdependència i la interacció, generant a la seva totalitat el material didàctic, digital i audiovisual que fonamenta les classes virtuals en temps real. Això ens permet revisar i modificar els continguts de manera continuada actualitzant la informació més innovadora i rellevant del sector.

D’altra banda, es realitza un seguiment exhaustiu per a vetllar per una avaluació contínua i individualitzada i, per a garantir, una millor producció dels projectes. És per això que es proposen diversos exercicis, classes virtuals en temps real, fòrums de discussió, qüestionaris, etc.

La nostra avaluació pretén fugir del model tradicional d’ensenyament que opta per donar resposta als continguts adquirits. Per tant, volem promoure l’avaluació basada en l’assoliment de competències conseqüent de les activitats i projectes que incentivem, la qual permet la transferència de coneixements, habilitats i actituds, apropant a l’alumnat a un procés d’ensenyament – aprenentatge competencial i contextualitzat. En aquest sentit, potenciem una avaluació formativa i formadora, assegurant el progrés en l’adquisició de coneixements seguint un ritme apropiat i cobrint les necessitats a partir dels ajustaments.

Slide Recomanació Per a treballar des de casa->
Gràfica Geforce 1080 o RTX 2080ti. 32 GB RAM - Disc NVme 1TB
Portàtil/Sobretaula
I7 de 9ª o 10ª Generació

INSTAL·LACIONS

HORARIS i TARIFES

Finançament: Oferim la possibilitat de finançar el Cicle fins a 4 anys amb entitat financera externa. Consulteu opcions.

CONTACTA’NS

Posa’t en contacte amb nosaltres si tens algun dubte o si vols concertar una visita.

Visites individuals a partir del 8 de juny de 2020 de 15h a 20h amb cita prèvia.

Telèfon: (+34) 93 204 11 45.