Batxillerat

Sant Marc és una escola petita, perquè lluny de ser un projecte únic per a tots els alumnes, vol ser un camí per facilitar el desenvolupament personal de cadascun d’ells, partint de la base que cada alumne és un món.

CADA ALUMNE, UN MÓN

El Batxillerat comprèn dos cursos acadèmics, a l’escola oferim les següents modalitats.

Sentir-se escoltat, valorat i apreciat en la pròpia individualitat és una característica bàsica per a una posterior excel·lència personal i educativa. El nen o la nena ha de saber-se i sentir-se persona única i individual a qualsevol edat i en qualsevol situació escolar.

Pensem que aquesta concepció educativa és la que ens permetrà que els nostres alumnes i les nostre alumnes, amb el temps, adquireixin la sobirania personal i l’autonomia de criteris necessària que, en el marc d’una llibertat responsable, els hi puguin ser útils per a la resta de la seva vida.

Com a conseqüència directa d’aquests principis educatius en els que ens basem, una de les apostes més grans de l’escola és un grup humà reduït que, amb la mateixa diversitat que hi ha entre els alumnes, treballa a la nostra escola amb una plena identificació amb el nostre projecte, on el tracte humà entre nosaltres, amb les famílies i amb els nens i nens, l’actualització metodològica i la transmissió del rigor científic, són un element constant de superació personal.

El tutor o tutora, la resta de professorat, el personal de serveis o la pròpia direcció no poden evitar conèixer a cadascun dels alumnes i les alumnes, fins al punt que aquests es sentin acollits a l’escola per un grup de persones com ells que comparteixen la pràctica totalitat de la seva jornada diària.

En aquest procés és necessari que s’estableixi una relació dinàmica entre educadors, pares i alumnes. Això ens permetrà poder anar més enllà de la mera instrucció acadèmica amb la finalitat d’aconseguir en cadascun i cadascuna dels nostres alumnes i de les nostres alumnes una formació integral, que es basi no només en la intel·ligència, sinó en tots els àmbits de la persona: sensibilitat, valors, voluntat…

Activitats conjuntes a Batxillerat

Com a projecte solidari en el que participen totes les etapes de l’escola, abans de Nadal es recullen aliments per tal què els alumnes de batxillerat els reparteixin, coordinats amb Parròquies i ONG entre famílies desafavorides del barri del Raval de Barcelona.

Cada any, abans de les festes de nadal, els alumnes i les alumnes de Batxillerat, com a grans de l’escola, aprofitem per a fer un sopar a l’escola per a celebrar les venidores festes nadalenques. Els nois, amb americana i corbata, i les noies arreglades, comparteixen amb els seus professors i professores un sopar a peu dret, especialment cuinat per a l’ocasió. Després de sopar es porta a terme el ja tradicional bingo i la vinguda del Rei d’Orient amb un obsequi a cadascú.

Cada any s’organitza des de l’escola un viatge de fi de curs o una esquiada a l’hivern, depenent de les preferències dels alumnes. Aprofitant que són els grans se’ls deixa organitzar a ells mateixos tenint en compte que cal un mínim quòrum per a què es puguin realitzar. Fins al moment hi ha hagut esquiades a Beret, viatges a Roma, etc.

Entrega d’orles

A final de curs de 2n de Batxillerat es porta a terme l’acte de graduació. En aquest acte es convida a les famílies a la imposició de beques i a l’entrega d’orles.

Aquest acte acadèmic, el més solemne per tradició escolar, acaba amb un aperitiu amb les famílies. És un acte que s’ha dut a terme a l’escola durant més de trenta anys, i representa el comiat oficial dels nois i noies que, després de l’estiu, començaran els seus estudis superiors de Grau o Cicles.

Els alumnes conviden a sopar als seus professors i professores, i fan parlaments emotius de comiat

BATXILLERAT DUAL

És el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat creat i desenvolupat per Academica Corporation, que permet als i a les alumnes obtenir 2 titulacions simultàniament.

A més, permet millorar l’anglès i proporciona a l’alumnat un alt grau d’autonomia personal, de responsabilitat i maduresa en el treball, i una gran facilitat de l’ús de les noves tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.

Les 300 millors escoles amb doble titulació a Espanya. El programa

Diploma Dual es realitza 100% online i com si es tractés d’una extraescolar. Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits estatunidencs durant l’ESO i el Batxillerat que, juntament a la convalidació dels seus estudis a l’escola, els farà aconseguir, a més de la titulació de Batxillerat espanyol, la titulació de High School dels Estats Units.

Són molts els valors i els avantatges que el programa “Diploma Batxillerat Dual Internacional” aporta als alumnes, entre els quals destaquen tres objectius principals:

academica
PRIMER OBJECTIU

Immersió lingüística

Totes les assignatures i les relacions amb els professors s’estableixen en anglès des del primer moment. Adquisició d’un nivell bilingüe avançat.

100% en anglès –currículum, professors…– en un entorn d’estudi i treball.

SEGON OBJECTIU

Immersió tecnològica

Domini del maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.

100% online –plataformes, eines, comunicacions, etc.–.

TERCER OBJECTIU

Immersió personal

L’alumne adquireix responsabilitat i maduresa a l’hora de treballar, un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

Gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa de l’alumne en l’estudi i el treball.

“Un dels avantatges del Diploma Dual, a més de la millora notable del nivell d’anglès, és l’autonomia que proporciona als alumnes i la facilitat que adquireixen en el maneig de les tecnologies.”