@Educació Emocional a l’escola Infantil Sant Marc de Barcelona amb Carla Asmarats, cap d’etapa.