Educació
Infantil
Aquesta etapa és l'inici per a la creació d’un entorn familiar, càlid i acollidor, on els infants són feliços i es desenvolupen amb confiança i seguretat en si mateixos. Saber més...
Educació
Primària
En aquesta línia pedagògica en la que creiem es concreta, doncs, en una primera instància, en una atenció personalitzada per a cadascú dels nostres alumnes. Saber més...
Educació
Secundària
Agafant com a base el diàleg i la comunicació, potenciar l’autoestima i el creixement d’allò que és positiu. Afavorir la integració en el grup, l’encontre amb un mateix i amb els altres creant marcs de referència que l’orientin vers un comportament responsable i respectuós envers ell mateix i els altres. Saber més...
Batxillerat Sant Marc és una escola petita, perquè lluny de ser un projecte únic per a tots els alumnes, vol ser un camí per facilitar el desenvolupament personal de cadascun d’ells, partint de la base que cada alumne és un món. Saber més... Cicles Formatius
de Grau Superior
Aquests estudis capaciten per generar animacions en 2D i 3D per a produccions audiovisuals i per desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius. També per crear, desenvolupar i produir projectes d’entorns virtuals, de realitat augmentada i ‘gamificació’, Saber més...
Visit our youtube channel

A SMALL GREAT SCHOOL

Sant Marc is a small school, because far from being a unique project for all students, it wants to be a way to facilitate the personal development of each of them, based on the premise that each student is a world.

Educational Stages

From Early Childhood Education to Higher Educational Vocational Training. Concerted School in the mandatory stages.

Teachers on our Social Networks

Mireia Verdaguer has done a whole series of workshops and activities that we have posted on the Internet. Art, creativity and know-how, merge in these videos.

Mireia Verdaguer, 6th PRIMARY TUTOR

Miriam is doing great on the networks with her hilarious videos made for the little ones in the house.

Míriam Marín, Childhood Ed.

 

GROUP STATUS INFORMATION

CONFINED AND POSITIVE

MORE INFORMATION