Plataforma

Intranet ClickEdu

Possiblement l’eina TAC més innovadora ha estat sense dubte la implementació d’un ERP de gestió integral per l’escola. Aquesta plataforma en format d’Intranet aglutina tots els agents que intervenen a l’escola, PAS (Personal Administratiu i Serveis), Equip Docent, Alumnes i Pares. Amb aquesta eina el sistema d’avaluació queda unificat, amb accés des de la xarxa pels docents, amb agendes i horaris, amb llistes d’alumnes, control d’assistència en temps real, facturació, comunicació directa entre alumnes/pares/docents, espais de virtuals de treball, emmagatzemament en línia, sistema de comunicació per circulars, avisos de porteria, avisos a l’agenda del alumnes pels pares, etc. Gràcies a la Intranet, hem agilitzat tots el processos interns de l’escola alhora que facilitem la comunicació entre tots el agents que intervenen.

Moodle

La plataforma moodle permet l’accés gratuït a aquelles persones que tenen un usuari d’identificació que garanteix la privadesa de la seva identitat i del portal digital.

El moodle és dissenyat per reforçar un model pedagògic constructivista, on el mestre ofereix un espai de diàleg a l’alumant i d’aprenentatge cooperatiu entre tots els participants. Gràcies a aquesta plataforma, el professorat proporciona a l’alumnat material educatiu que pot ser consultat quan en l’horari que hom desitgi. Així mateix, podrem trobar gravacions de les classes, entregues de treballs, avaluacions, recursos didàctics i activitats diversificades, entre d’altres.

Xarxes socials

Anima’t a veure el nostre contingut digital

Twitter

YouTube

Facebook

Instagram

Vimeo

LinkedIn

Discord