@Entre professors i personal administratiu, amb tot l’afecte, us hem preparat aquest vídeo per felicitar-vos la Setmana Santa.